Vi tillhandahåller projektledning inom nybyggnationer, ombyggnad och renovering.

  • Byggledning
  • Bra bygg- och projektledning är avgörande för att ett projekt ska kunna genomföras effektivt och framgångsrikt. Vi hjälper er med hela processen – från myndighetskontakter och bygglov till byggarbetsmiljösamordning och styrning av ekonomi.

  • Kontrollansvarig
  • Vid större bygg-, mark- och rivningsåtgärder krävs en certifierad kontrollansvarig. Vi är certifierade för nivå K (riksbehörighet) och bistår er genom hela bygg- och projekteringsprocessen.

  • Miljöbyggsamordning
  • Fler och fler beställare vill ha fastigheter som är certifierade inom Miljöbyggnad. Vi är certifierade miljöbyggsamordnare via Sweden Green Building Counsil och har kunskap för att leda arbetet i Miljöbyggnad version 2.1.

  • Besiktningar
  • En noggrann besiktning är viktig för att tillse att entreprenaden har utförts enligt avtal. Vi är med i SBR:s (Svenska Byggingenjörers Riksförbund) entreprenadbesiktningsgrupp och utför samtliga typer av fastighetsbesiktningar.