Referensprojekt - Byggledning
http://www.hag-byggkonsult.se/wp-content/uploads/2014/01/loggaEx.png

Kv. Älgen 15

Byggledningsuppdrag omfattande projektering och produktion gällande nyproduktion flerbostadshus, totalt 18 lägenheter med tillhörande markarbeten och komplementbyggnader i Vetlanda.
Uppdraget omfattar även BAS-P (Byggarbetsmiljösamordnare, projektering)
Beställare: Carlfo Fastigheter AB.

http://www.hag-byggkonsult.se/wp-content/uploads/2014/01/hag.jpg

Brf. Billdalshus, Billdal

Byggledningsuppdrag omfattande projektering och produktion gällande nyproduktion av 4 huskroppar med 2 lägenheter per huskropp, totalt 8 lägenheter i Billdal med tillhörande markarbeten.
Uppdraget omfattar även BAS-P (Byggarbetsmiljösamordnare, projektering)
Beställare: Bostaden Västra Götaland Fastigheter Intressenter AB.

http://www.hag-byggkonsult.se/wp-content/uploads/2014/01/ELL.jpg

ELL-EFF Fastigheter AB

Löpande byggledningsuppdrag åt ELL-EFF Fastigheter AB för renovering och ombyggnad av deras fastighetsbestånd i Jönköping.
Uppdragen gäller kontorslokaler, butikslokaler, bostäder m.m.

Referensprojekt - Kontrollansvarig enligt PBL
http://www.hag-byggkonsult.se/wp-content/uploads/2014/01/loggaEx.png

Kv. Älgen 15, Vetlanda

KA-uppdrag för nyproduktion flerbostadshus, totalt 18 lägenheter med tillhörande markarbeten och komplementbyggnader.
Beställare: Carlfo Fastigheter AB.

http://www.hag-byggkonsult.se/wp-content/uploads/2014/01/hag.jpg

Brf. Billdalshus, Billdal

KA-uppdrag för nyproduktion av 4 huskroppar med 2 lägenheter per huskropp, totalt 8 lägenheter i Billdal med tillhörande markarbeten.
Beställare: Bostaden Västra Götaland Fastigheter Intressenter AB.

http://www.hag-byggkonsult.se/wp-content/uploads/2014/01/mullsjo-bostader1.jpg

Kv. Sjöryd 1:223, Mullsjö

KA-uppdrag för nyproduktion av 3 st. flerbostadshus, totalt 24 lägenheter med tillhörande markarbeten och komplementbyggnader.
Beställare: Mullsjö Bostäder AB.

Referensprojekt - Miljöbyggsamordnare
http://www.hag-byggkonsult.se/wp-content/uploads/2014/01/corallen.jpg

Kv. Ättehögen 18

Miljöbyggsamordnare omfattande certifiering av nybyggnation av industrilokal i Jönköping.
Certifiering enligt Miljöbyggnad, nivå Silver.
Beställare: Fastighets AB Corallen

http://www.hag-byggkonsult.se/wp-content/uploads/2014/01/corallen.jpg

Kv. Visionen 3

Miljöbyggsamordnare omfattande certifiering av befintlig kontorsbyggnad i Jönköping.
Certifiering enligt Miljöbyggnad, nivå Silver.
Beställare: Fastighets AB Corallen

http://www.hag-byggkonsult.se/wp-content/uploads/2014/01/phl-fastigheter.jpg

Kv. Kärnan 4, Vaggeryd

Miljöbyggsamordnare omfattande certifiering av nybyggnation av flerbostadshus och kontorslokal i Vaggeryd.
Certifiering enligt Miljöbyggnad, nivå Silver.
Beställare: PHL Fastigheters AB

Referensprojekt - Besiktningar
http://www.hag-byggkonsult.se/wp-content/uploads/2014/01/mullsjo-bostader1.jpg

Kv. Sjöryd 1:223, Mullsjö

Besiktningsuppdrag omfattande för-, slut- och efterbesiktning av 3 huskroppar med 8 lägenheter per huskropp, totalt 24 lägenheter med tillhörande markarbeten och komplementbyggnader i Mullsjö. Lägenheterna är uppförda som hyresrätter.
Beställare: Mullsjö Bostäder AB.

http://www.hag-byggkonsult.se/wp-content/uploads/2014/01/hag.jpg

Brf. Billdalhus, Billdal

Besiktningsuppdrag omfattande för- och slutbesiktning av 4 huskroppar med 2 lägenheter per huskropp, totalt 8 lägenheter i Billdal. Lägenheterna är uppförda som bostadsrätter.
Beställare: Bostaden Västra Götaland Fastigheter Intressenter AB.

http://www.hag-byggkonsult.se/wp-content/uploads/2014/01/hag.jpg

Kv. Lunden 13, Vetlanda

Besiktningsuppdrag omfattande för-, slut- och efterbesiktning för ombyggnad av kontorslokaler åt Länsförsäkringar i Vetlanda.
Beställare: Bostaden Invest AB.