Besiktningar

Under en entreprenad sker i regel ett flertal besiktningar. Besiktning är viktigt då det i slutändan kan ses som ett kvitto på att beställaren har fått det som denne beställt. Slutbesiktningen har också betydelse rent juridiskt, då parterna ofta hänvisar till denna i sina avtal.

Vi är med i SBR:s (Svenska Byggingenjörers Riksförbund) entreprenadbesiktningsgrupp och har befogenhet att utföra alla typer av besiktningar. Bland annat för- och efterbesiktning, garantibesiktning och slutbesiktning. Vi utför även fastighetsbesiktningar inför eventuella fastighetsförvärv.

En besiktning är ett viktigt samspel mellan entreprenör, beställare och besiktningsman. Vi har alltid noggrannhet och kundens bästa i fokus.

Överlåtelsebesiktning

En överlåtelsebesiktning (ofta kallad husbesiktning) avser villor och fritidshus. Det är en byggteknisk undersökning som utförs vid försäljning eller köp. Som köpare kan du anlita en besiktningsman för att fullgöra din lagstadgade skyldighet att undersöka husets skick, den s k ”undersökningsplikten”.

En överlåtelsebesiktning är en omsorgsfull byggteknisk undersökning av byggnad och den mark som har teknisk betydelse för byggnaden. Besiktningen görs för att klarlägga fastighetens fysiska skick i samband med en försäljning (en överlåtelse).

Jag är godkänd besiktningsman enligt SBR.

Se referensprojekt för besiktningar