Byggledning

Bra bygg- och projektledning är avgörande för att ett projekt ska kunna genomföras effektivt och framgångsrikt. Vi är en byggkonsult som hjälper er som byggledare och projektledare inom nybyggnation, om- och tillbyggnad samt renoveringsprojekt. Som byggprojektledare arbetar vi för att på ett effektivt sätt som möjligt tillvarata beställarens intressen inom ramen för projektet från projekteringsskedet, inför bygglovsinlämning och bygglovsprövning samt under produktionsskedet i olika entreprenadformer.

 

Låt oss sköta byggprojektledningen

Byggprojektledning är en bred arbetsuppgift inom ett byggprojekt. Det kan innefatta ett flertal olika uppgifter inom projektets ramar som myndighetskontakter, bygglovsprocessen, projekteringsprocessen, förfrågningar och upphandling av projektörer och entreprenörer, tidsplanering, kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöplanering samt kontroll av det, styrning av ekonomi, löpande avstämningar under projektet, med mera. En byggledare följer upp så entreprenader genomförs i överensstämmelse med kontrakt och rapporterar regelbundet entreprenadernas ekonomi och status. Byggledaren svarar också för att entreprenörers egenkontroll inom kvalitet, miljö, säkerhet och arbetsmiljö genomförs efter överenskomna planer. 

Certifierade inom bl.a. Byggarbetsmiljösamordning

Fredrik Hag byggkonsult är utbildade och certifierade byggarbetsmiljösamordnare inom planering och projektering, det vill säga BAS-P. Som BAS-P hjälper vi byggherren med planering och ledning av byggprojekteringen, samordnar arbetet mellan projektörer vad gäller arbetsmiljöfrågor, upprättar arbetsmiljöplan innan byggarbetsplatsen etableras samt bevakar att slutdokumentation sammanställs korrekt för framtida drift och underhåll. Den 1 januari 2009 började ändringar att gälla i arbetsmiljölagen och i föreskrifterna om byggnads- och anläggningsarbete. De nya reglerna handlar om planering och samordning under hela byggprocessen, från planering och projektering till utförandet av byggnadsarbetet. Några av nyheterna i lagen och föreskriften är att byggherren måste utse BAS-P och BAS-U. BAS-P har ansvaret att samordna projekteringen ur arbetsmiljösynpunkt och BAS-U har ansvaret för samma område när byggandet satt igång. Byggarbetsmiljösamordnaren behöver, förutom relevant kompetens och erfarenhet från byggnads- och anläggningsarbete, vara väl insatt i lagstiftning och bestämmelser rörande arbetsmiljö. Byggherren skall alltid utse lämplig byggarbetsmiljösamordnare, BAS-U och för planering och projektering, en BAS-P. Ansvaret omfattar allt som sker före etablering av arbetsplatsen samt arbetsmiljöfrågor i bruksskedet.

Se referensprojekt för byggledning utförda av oss

 

Vi är certifierade inom de områden som krävs för att vi kunna erbjuda effektiv och kvalitativ byggprojektledning när ni behöver den. Har ni frågor om vad vi kan hjälpa er med inom byggprojektering och byggprojektledning? Ring då oss i första hand på telefon 0725-18 03 03, det går även bra att maila era frågor till fredrik@hag-byggkonsult.se.