Miljöbyggsamordnare enligt Miljöbyggnad

Fredrik Hag byggkonsult är certifierade miljöbyggsamordnare via Sweden Green Building Council och deras certifieringssystem; Miljöbyggnad. Certifieringen visar att vi har kunskaperna som krävs för att leda arbetet mot certifiering i Miljöbyggnad vid nyproduktion, ombyggnad eller för befintliga byggnader. Genom att anlita en certifierad miljöbyggsamordnare ökar möjligheterna att redovisningen blir rätt från början och att klassningsarbetet blir kostnadseffektivt.

Miljöcertifiering av byggnader

Miljöbyggnad är ett certifieringssystem från Sweden Green Building Council som är baserat på svenska regler och svensk byggpraxis. Att följa systemet ger dig en byggnad som är miljömässigt hållbar på ett kostnadseffektivt sätt. Byggnaden betygsätts bland annat inom energi, inomhusmiljö och materialval. Betygsskalan är Brons, Silver och Guld. Certifieringssystemet kan användas oavsett storleken på beståndet eller byggnaden. För att se till att byggnaden rankas högt i denna miljöcertifiering är det bäst att anlita oss redan i projekteringsstadiet så ni får reda på vad som krävs direkt och inte behöver göra kostsamma ändringar på ritningar och byggplaner etc. vid senare skede. Låter ni ert befintliga bestånd betygsättas enligt certifieringssystemet får ni ett kvitto på var byggnaden placerar sig enligt denna miljöcertifiering.
Sweden Green Building Council är en ideell förening som ägs av sina medlemmar, vilka är företag och organisationer som vill främja miljö-och hållbarhetsarbetet i byggbranschen. Visa att ni bryr er om miljön, miljöcertifiera era bestånd enligt Miljöbyggnad. Med miljö menar vi både den som omger oss alla samt den inomhusmiljö som skapas för de som nyttjar/ska nyttja den fastighet ni redan äger, ska bygga om eller nyproducera. Vill ni själva bidra till ett hållbart samhällsbyggande i Sverige kan ni bli medlemmar i SGBC.

Se referensprojekt för miljöbyggsamordnare

 

Kontakta oss om ni har frågor om hur vi kan hjälpa er med inom miljöbygg och miljöcertifiering enligt Miljöbyggnad. Enklaste och snabbaste sättet att få kontakt med en av våra miljöbyggsamordnare är att ringa oss på telefon 0725-18 03 03, det går även bra att maila era frågor till fredrik@hag-byggkonsult.se.