Drömmer du om att bygga nytt?

Vi tillhandahåller projektledning inom nybyggnationer, ombyggnad och renovering

Projektledning

Fredrik Hag Byggkonsult i Jönköping AB arbetar med projektledning inom hela byggprocessen vid nybyggnad, ombyggnad, tillbyggnad och renovering av fastigheter, kontorslokaler, bostäder och andra allmänna lokaler.

Vi åtar oss projektledning för såväl stora som mindre projekt.

Kontrollansvarig enligt PBL

Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behöva en kontrollansvarig, KA, för ditt projekt.

Vid bygglovsärenden för om-, till- och/eller nybyggnation krävs normalt att du anlitar en kontrollansvarig som ser till att myndigheternas krav på tillsyn och kontroll av din byggnation uppfylls.

Entreprenadbesiktning

Fredrik Hag Byggkonsult i Jönköping AB utför entreprenadbesiktningar i olika skeden.
Till exempel förbesiktningar, löpande förbesiktningar, slutbesiktningar, efterbesiktningar, garantibesiktningar, §59-besiktningar (Två-års besiktning för konsumententreprenader) samt särskilda besiktningar.

Överlåtelsebesiktning

Vi utför överlåtelsebesiktningar vid försäljning eller köp av fast egendom enligt jordabalken.

En överlåtelsebesiktning (ofta kallad husbesiktning) avser villor och fritidshus. Det är en byggteknisk undersökning som utförs vid försäljning eller köp. 

Byggarbetsmiljösamordnare

Byggarbetsmiljösamordnare, Bas-P och Bas-U, utses av byggherren eller uppdragstagaren för att samordna arbetsmiljön från början till slutet i ett byggprojekt. Byggarbetsmiljösamordnaren ska bland annat se till att det finns goda förut­sättningar för att jobba säkert och att de olika arbetena inte skapar risker för andra.

Miljöbyggsamordnare

Miljöbyggnad är ett certifieringssystem som baseras på svenska bygg- och myndighetsregler och på svensk byggpraxis.
Certifiering enligt Miljöbyggnad ger ett kvitto på viktiga kvaliteter hos en byggnad vad gäller t.ex. energi, inomhusmiljö och material. Miljöbyggnad kan användas vid nyproduktion, ombyggnad eller för befintliga byggnader oavsett storlek.

Fredrik Hag Byggkonsult i Jönköping AB

Vi är ett konsultföretag som erbjuder tjänster inom bygg- och projektledning, projekteringsledning, kontrollansvarig enligt PBL (KA), entreprenadbesiktningar, överlåtelsebesiktningar, byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (Bas-P) och miljöbyggsamordning med mera.

Om oss

Ett urval av våra kunder

loggor/byggarvid
loggor/ca-fastigheter-ab
loggor/ekeblads
loggor/ereim
loggor/ell-eff-fastigheter-ab
loggor/hifab
loggor/ho-kerum-bygg-ab
loggor/logo-mullsjo-bostader
loggor/lf
loggor/mullsjo-energi-miljo-
loggor/moelven
loggor/logo
loggor/pemo
loggor/sgbc
loggor/tranemo-kommun
loggor/ulricehamns-kommun
loggor/va-tterhem