Överlåtelsebesiktning

Vi utför överlåtelsebesiktningar vid försäljning eller köp av fast egendom enligt jordabalken.

En överlåtelsebesiktning (ofta kallad husbesiktning) avser villor och fritidshus. Det är en byggteknisk undersökning som utförs vid försäljning eller köp. 

Som köpare kan du anlita en besiktningsman för att biträda din lagstadgade skyldighet att undersöka husets skick, den s.k. ”undersökningsplikten”.

Välj en SBR-ansluten besiktningsman och anlita en ”Besiktningsman SBR”. Överlåtelsebesiktning utförs då av en besiktningsman med byggingenjörsexamen eller motsvarande och som genomgått SBR:s grundutbildning för överlåtelsebesiktning samt har en gedigen erfarenhet och en ansvarsförsäkring.
Bara besiktningsmän som godkänts av SBR får använda denna titel.

Fredrik Hag är av SBR godkänd besiktningsman och medlem i SBR:s expertgrupp för överlåtelsebesiktning.

Vad innebär ”av SBR godkänd besiktningsman”?

  • För att godkännas av SBR – och därmed vara kvalificerad för titeln ”av SBR godkänd besiktningsman” – ska besiktningsmannen vara med i SBR:s expertgrupp för Överlåtelsebesiktning.
  • Besiktningsmannen ska ha dokumenterad byggteknisk utbildning som uppfyller SBR:s krav
  • Besiktningsmannen skall ha genomgått SBR:s grundkurs för överlåtelsebesiktning.
  • En ”av SBR godkänd besiktningsman” har granskats och godkänts av SBR:s antagningsutskott och har åtagit sig att följa SBR:s etiska regler och bestämmelser för besiktningsverksamhet, samt är underställd SBRs ansvarsnämnd.
  • Ett grundläggande krav är att besiktningsmannen innehar giltig ansvarsförsäkring för överlåtelsebesiktning med villkor som godkänts av SBR. Det är dock upp till respektive besiktningsman att se till att uppfylla de krav som ställs från försäkringsgivaren för att upprätthålla giltig försäkring.