Entreprenadbesiktning

Fredrik Hag Byggkonsult i Jönköping AB utför entreprenadbesiktningar i olika skeden. Till exempel förbesiktningar, löpande förbesiktningar, slutbesiktningar, efterbesiktningar, garantibesiktningar, §59-besiktningar (Två-års besiktning för konsumententreprenader) samt särskilda besiktningar.

Besiktningarna utförs i enlighet med standardavtalen AB 04, ABT 06, ABS 18, Hantverkarformulär 14 samt konsumententreprenader åt privatpersoner.

Vi upphandlar och samordnar biträdande besiktningsmän inom respektive specialområden, som t.ex. VVS, EL, Styr & övervakning, Hiss etc..
Vid en tidig upphandling av besiktningsgruppen i projektet, ökar möjligheten för ett bra slutresultat.

Övriga besiktningar som vi även erbjuder är bl.a. avsyningsbesiktningar, syn före inflyttningar, kontrollbesiktningar och fastighetsbesiktningar.

Fredrik Hag är certifierad entreprenad besiktningsman av RISE (f.d. SP) SC0139-14 och medlem i SBR:s entreprenadbesiktningsgrupp.