Miljöbyggsamordnare

Miljöbyggnad är ett certifieringssystem som baseras på svenska bygg- och myndighetsregler och på svensk byggpraxis.

Certifiering enligt Miljöbyggnad ger ett kvitto på viktiga kvaliteter hos en byggnad vad gäller t.ex. energi, inomhusmiljö och material. Miljöbyggnad kan användas vid nyproduktion, ombyggnad eller för befintliga byggnader oavsett storlek.
I Miljöbyggnad kan en byggnad uppnå betyget BRONS, SILVER eller GULD.

Fastighetsägare rekommenderas att anlita en certifierad miljöbyggsamordnare, som har utbildning i hur Miljöbyggnad fungerar och som vet hur indikatorer analyseras, redovisas och bedöms.

Vi är certifierade miljöbyggsamordnare via Sweden Green Building Council och har kunskap och hjälper till i alla delar av projektet och samordnar arbetet mot certifiering i Miljöbyggnad.